Cyhoeddiadau Cymraeg – Strôc

Cyhoeddiadau Cymraeg – Strôc

Dyma rhai cyhoeddiadau sydd ar gael yn y Gymraeg am strôc:

Pan fyddwch yn cael strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/jn_2665_when_have_a_stroke_welsh_web.pdf

Y camau nesaf ar ol strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/next_steps_after_a_stroke_-_welsh.pdf

Cefnogi goroeswyr strôc https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/supporting_a_stroke_survivor_-_welsh.pdf

 

Am fwy o gymorth drwy’r Gymraeg gan y Stroke Association yma: https://www.stroke.org.uk/finding-support/support-and-information-welsh-language

Llongyfarchiadau June!

Llongyfarchiadau June!

Llongyfarchiadau mawr i June, gwell hwyr nag hwyrach! Yn 2020 gwnaeth June cyflawni cymhwyster Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi yng Nghymru. Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer Cynorthwywyr Uwch Gofal Iechyd sydd yn gweithio mewn gwasanaethau ffisiotherapi yng Nghymru, sydd yn rhoi cymorth ffisiotherapi wedi’i ddirprwyo i unolgion sy’n derbyn gwasanaethau iechyd Cymreig o dan oruwchwyliaeth ymarferydd cofrestredig. Mae June yn aelod hanfodol o’n tim ni ac rydym yn hynod ddiolchgar am ei gwaith caled. Rydym hefyd yn dwlu pan mae June yn gwneud ei phancws arbennig! Da iawn ti June.