Amdanom Ni

staffgroup
Dyma ein tîm ffisiotherapi arbenigol niwrolegol a strôc sydd yn gweithio yn Ne Orllewin Cymru.
Mae ein ffisiotherapyddion niwrolegol wedi eu cofrestru gyda Chyngor Proffesiwn Iechyd a Gofal (HCPC).

Claire Richards BSc(Hons) MCSP  – Ffisiotherapydd

claire

Mae Claire wedi bod yn gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ers 2006 ac mae wedi bod yn arbenigo mewn ffisiotherapi niwrolegol a strôc ers 2008. Ei diddordeb pennaf yw trin cleifion sydd wedi cael strôc ac mae ganddi brofiad helaeth o drin y math yma o gleifion ynghyd â chyflyrau niwrolegol eraill. Mae yn aelod o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (MCSP); a Chymdeithas Ffisiotherapyddion Strôc Cymru (WAPS).

 

 

Heledd Tomos BSc(Hons) MCSP – Ffisiotherapydd

heledd

Ers graddio fel ffisiotherapydd yn 2006 mae Heledd wedi bod yn gweithio yn y GIG ac wedi derbyn profiad helaeth mewn nifer o feysydd o fewn ffisiotherapi. Ers 2009 mae wedi arbenigo mewn niwroleg gyda phrofiad o weithio mewn adran adferiad niwrolegol, adran llawdriniaeth niwrolegol, uned strôc, adran glaf allanol niwrolegol ac yn y gymuned. Mae Heledd hefyd wedi’i hyfforddi mewn aciwbigo. Mae yn aelod o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (MCSP); Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion mewn Niwroleg (ACPIN); a Chymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion mewn Aciwbigo (AACP).

 

 

Indeg Jameson BSc(Hons) MCSP – Ffisiotherapydd

indeg

Mae Indeg wedi bod yn gweithio fel ffisiotherapydd i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ers 2012 pan raddiodd o Brifysgol Caerdydd. Mae gan Indeg brofiad mewn sawl gwahanol faes o ffisiotherapi ond wedi penderfynu arbenigo yn ngofal yr henoed a niwroleg erbyn hyn. Mae Indeg wrth ei bodd yn dilyn taith y claf o’r ysbyty, lle mae’r cleifion ag anghenion dwys iawn, yr holl ffordd allan i’r cartref yn y  gymuned.

 

 

June Morris – Technegydd Ffisiotherapi

june

Mae June wedi bod yn gweithio yn y GIG ers dros 14 blynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio gydag amrywiaeth o gyflyrau. Mae gan June ddiddordeb mewn strôc, adferiad cyffredinol, adferiad yn y cartref ac mae gwella cyflwr bywyd claf yn bwysig iawn iddi. Mae June wedi cwblhau nifer o gyrsiau technegydd ffisiotherapi mewn strôc a niwroleg.